Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 61

59
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Dohorního kraje tabule se svisle doprostřed připevní patka ve tvaruH.
• Na to se upne jezdec.
• V kovovém čepu otočného jezdce seupne kolo na hřídeli.
• Domalémagnetické patky se upne torzní siloměr.
• Tento torzní siloměr se připevní vpravo pod patku ve tvaruH.
• Na kolo s hřídelí se zavěsí dvě šňůry opatřené smyčkami (viz obrázek).
• Pravá šňůra se spojí s nosným háčkem torzního siloměru.
• Do smyčky levé šňůry se nyní zavěsí závaží s háčkem.
Pokus
Vytvořte rovnovážný stav a odečtěte naměřené hodnoty.
Tím že jsou působiště nosné šňůry a šňůry pro siloměr horizontální, musí se jezdec s kolem na
hřídeli odpovídajícím způsobem nastavit.
Poznámka
Při měření siloměremmůže být měněn směr síly.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66
Powered by FlippingBook