Návod "DM205-XX" Mechanika "inno" - page 63

61
©Didaktik s.r.o.
Konstrukce
• Namaloumagnetickou patku se namontujemalé
ozubené kolo (20 zubů).
• Naobě velkémagnetické patky se namontují velká
ozubená kola.
• Konstrukce podle vyobrazení.
• Do velkého ozubeného kola senašroubuje klikový
čep.
Pokus
Jestliže vykoná velké ozubené kolo (60 zubů) plnou otáčkuO, potom vykoná prostřední kolo jeden
apůl otáčky amalé kolo tři plné otáčky. Všimněte si směruotáčení.
O : O : O=Z : Z : Z
(O ... otáčky, Z ... počet zubů)
Poznámka
Mohou být vyšetřeny také složitější hnací mechanismy, např. se spojí na jedné osedvě ozubená
kola s čepem převodovky a vytvoří se druhý převodový poměr
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66
Powered by FlippingBook