Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 10

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
8
Obecné informace o kabelech k optickým vláknům
Kabel k optickým vláknům slouží jako světelný průvodce, protože převádí světlo z jednoho konce kabelu na
druhý. Světelným zdrojem může být buď svítící LED dioda, nebo laser. Světelný zdroj kmitá (stav 1 nebo 0) a přijímač
citlivý na světlo na druhé straně převádí kmity zpět na digitální jedničky a nuly původního signálu.
I světelný laser svítící skrz kabel optického vlákna je zdrojem ztráty intenzity světla, zejména kvůli rozptylu světla
a to i uvnitř vlákna samotného. Čím více je laser nestálý, tím větší je možnost rozptylu. Světelné zesilovače, zvané
opakovače, jsou v určitých situacích nezbytné a slouží k obnovování signálu.
Zatímco kabely optického vlákna jsou čím dál tím levnější (měděný kabel stejné délky stojí sice méně, ale jeho
přepravní kapacita je daleko menší), přípojky kabelů optických vláken a vybavení sloužící k jejich instalaci jsou pořád
dražší než jejich měděný protějšek.
Obecně jsou používány dva druhy kabelů optických vláken :
Jednoduchý model
Složitější model a plastickým optickým vláknem (POV)
Jednoduchý model
kabelu je samostatné skleněné vlákno s průměrem od 8,3 do 10 mikronů, jež má jeden způsob
přenosu. Tento model má celkem malý průměr, jímž se může šířit pouze … Má větší šířku pásma než model složitý, ale
vyžaduje světelný zdroj s úzkou spektrální šířkou. Jednoduchý model Vám umožňuje dosáhnout vyšší přenosovou
rychlost na asi 50x větší vzdálenost než model složitý, ale zato je dražší. Jednoduché vlákno má mnohem menší jádro
než složité. Malé jádro a jednoduchá světelná vlna ve skutečnosti eliminují jakoukoliv deformaci, která by mohla být
důsledkem překrytí světelných impulzů, zajišťující nejmenší útlum signálu a největší přenosovou rychlost u jakéhokoliv
typu optického kabelu. Jednoduché optické vlákno je takové optické vlákno, u něhož jenom nejnižší … se může šířit na
vlnové délce od 1300 do 1320nm.
Jednoduché vlákno
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...29
Powered by FlippingBook