Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 11

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
9
Složitější model a plastické optické vlákno (POV)
je vyroben ze skleněných vláken, se společnými průměry
od 50 do 100 mikronů pro lehké komponenty (nejobvyklejší velikost je 62. 5). POV je nejnovější plastický kabel, jež
zaručuje výkon podobný skleněnému vláknu pro velmi krátké vzdálenosti, ale za nižší cenu. Složitější vlákno Vám dá
velkou šířku pásma za velkých rychlostí na střední vzdálenosti. Světelné vlny jsou rozptýleny do mnoha trajektorií nebo
…, díky tomu, jak putují jádrem vlákna asi 850 nebo 1300nm. Obvyklá velikost průměru jádra vlákna je 50, 62,5, a 100
mikrometrů. Nicméně, u dlouhých kabelů ( delších než 914,4 m), vícenásobné trajektorie světla můžou způsobit
deformaci signálu na konci přenosového vedení a z toho plynoucí nejasný a neúplný přenos dat.
Složitější model
Poznámky
1. Před každým experimentem si připravte optické vlákno přesně podle instrukcí uvedených v experimentu #1.
2. V každém experimentu použijte vlákno požadované délky, protože čím je vlákno delší, tím větší jsou ztráty.
3. Pamatujte, že se vlákna během některých experimentů opotřebovávají a ničí( např. #3, #4), takže dbejte, aby
jste nezničili celé vlákno už po prvním experimentu.
4. Hodnoty naměřené při experimentech jsou pouze přibližné a měli by se lišit při každém opakování experimentu.
5. Naměřené hodnoty závisí na mnoha okolnostech, jako např. příprava vlákna, jeho délka a odchylka.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...29
Powered by FlippingBook