Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 13

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
11
Cvičení
1. Snažte se odvodit vztah pro vzorec NA.
2. Jaká je největší hodnota indexu lomu jádra, pokud index lomu pláště je 1? (v případě, že jde o vlákno bez pláště
a obsahuje pouze jádro).
Správně
Špatně
Správně a špatně uřezané vlákno. Úhel záření je omezený číselnou aperturou, proto když je vlákno uřezáno špatně,
vzniklý úhel je neomezený.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...29
Powered by FlippingBook