Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 14

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
12
Pokus 2 : Tyndallův pokus
Úvod
Počátky moderní technologie optiky vláken sahají do doby, kdy se
mnozí vynálezci a vědci snažili přijít na způsob, jak lze ohnout
světlo kolem rohů. Dodnes není známo, proč se o to lidé snažili,
ale mnozí lidé, někdy i před mnoha stovkami let, nebyli ochotni
připustit, že by byl pohyb světla omezen pouze na rovné čáry.
Vymysleli mnoho způsobů, jak toho dosáhnout, jako např. zrcadla
a speciální trubičky, ale vždy bez valného úspěchu. Potom však
přišel John Tyndall, který v roce 1870 před zraky členů prestižní
Britské Královské Společnosti demonstroval, jak lze vést světelný
paprsek tekoucím proudem vody. Jeho metoda je ukázána na
obrázku. Nádoba na vodu má vodorovnou rourku prodlužující
jednu její stranu, a ta dovoluje vodě, tvořící oblouk, téct do nádoby na podlaze. Tenký, jasný paprsek je veden do rourky
a tam světelné paprsky putují vodou, dokud nejsou zlomeny turbulencí vody narážející na nádobu na podlaze.
Cíl práce
Demonstrace Tyndallova experimentu vedení světla
Pomůcky
Hlavní panel vysílače, analogový vysílač, optické vlákno,
Umělohmotná trubička, 2 prázdné umělohmotné láhve
(min. obj. 1,5 litru, nebo 0,5 galonu), náplast, skalpel nebo
ostrý nůž, nádoba, voda
Tento experiment může být uskutečněn mnoha způsoby.
Následující metoda je pouze základní a měli byste ji
považovat za náš tip na realizaci. Záleží to jen na vašich
možnostech a vybavení.
Postup
1. Naplňte umělohmotnou láhev vodou.
2. Zapojte analogový vysílač do zásuvky 2, tak, jak
to na obrázku
3. Zapojte připravená optická vlákna k vysílači.
4. Vezměte druhou prázdnou láhev a pomocí nože
do ní udělejte díru (přibližně dvojnásobek velikosti
průměru optického vlákna)
5. Pomocí nože udělejte díru na opačné straně
náplasti. Díra by měla být tak velká ,aby jste jí byli
schopni prostrčit umělohmotnou trubičku.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...29
Powered by FlippingBook