Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 15

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
13
6. Strčte trubičku do láhve ( můžete ji utěsnit pomocí náplasti). Prostrčte optické vlákno z vysílače druhou náplastí
do láhve.
7. Veďte vlákno láhví a zasuňte ho do umělohmotné trubičky.
8. Položte nádobu před stůl a umístněte láhev na okraj stolu tak, že trubička přesahuje okraj a nádoba je pod ní.
9. Zatemněte místnost a zapojte zdroje energie hlavního vysílače do elektřiny.
10. Začněte přelévat vodu z jedné nádoby do druhé ( snažte se nevylít vodu na přístroje). Pozorujte světelný
paprsek po tom, co opustí konec umělohmotné trubičky a proud vody. Vidíte v něm světelný paprsek? Světlo
opustí trubičku a následuje, nebo je vedeno proudem vody až na dno nádoby. Pro lepší efekt můžete do vody
přidat několik kapek mléka.
Rady pro lepší účinek
Použijte trubičku s menším průměrem
Dejte pozor, aby jste měli dostatečně silný proud vody
Úhel vychýlení musí být dostatečně velký
Nádoba nesmí být velmi hluboká; pro lepší efekt do ní můžete vložit nějaký objekt, aby jste viděli světelný paprsek lépe.
Na doplňkovém CD najdete video, na němž je jiný tip demonstrace experimentu
Otázky
1. Popište kde vidíte světlo, když je proud vody v pohybu?
2. Jak se světlo dostane dolů, na dno nádoby?
3. Kde je viditelná většina světla?
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...29
Powered by FlippingBook