Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 18

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
16
Poznámka :
Vlákno může být během experimentu zničeno a pokud nastavíte na potenciometru už na začátku maximální hodnotu,
nemusíte dosáhnout počáteční nulovou hladinu).
Otázky
1. Vypočítejte velikost síly působící na optické vlákno užitím různých závaží. Porovnejte vaše výsledky
s hodnotami naměřenými mechanickým dynamometrem.
2. Jak byste vypočítali hmotnost neznámého objektu (X kg) tak, že byste použili 1kg závaží a dynamometr z
optických vláken.
Pomůcka
: 1 : d
1
=X : d
2
, kde d
1
=abs(PX
1
-P0
1
), d2=abs(PX
2
-P0
2
)
3. Pokuste se zkontrolovat správné fungování soupravy tak, že použijete různá kalibrační závaží.
4. Je možné měřit hmotnost metodou na obrázku? Vyzkoušejte tento experiment.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...29
Powered by FlippingBook