Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 20

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
18
8. Vypočítejte ztenčení vlákna U-tvaru v případě, že je ponořeno ve vodě a v ethylalkoholu podle vzorce :
Otázky
Jak a proč je ztenčení vlákna v případě vody odlišné od ztenčení v případě ethylalkoholu?
Proč energie vyzařování klesá, když je vlákno ponořené v kapalině?
Jaký je vztah mezi citlivostí vlákna a velikostí indexu lomu v prostředí, kde je senzor ponořen?
e
P
P
A
0
log 10
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29
Powered by FlippingBook