Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 23

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
21
Otázky
1. Jaké jsou hlavní zdroje útlumu během převodu optického signálu?
2. Jakou měrou přispívá nedokonalé opracování konce vlákna na optický signál?
3. Proč potřebujeme vlákna spojovat?
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29
Powered by FlippingBook