Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 24

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
22
Pokus 8 : Senzor vzdálenosti
Úvod
V předcházejícím experimentu jsme si ověřili skutečnost, že útlum
rozděleného vlákna závisí na vzdálenosti konců. Tento efekt může být
použit ke konstrukci senzoru vzdálenosti. Když konce vláken dosáhnou
určitou vzdálenost , senzor tohoto typu spustí další reakci (např. zapnutí
nebo vypnutí jiného zařízení).
Cíl práce
Demonstrace principu detektoru vzdálenosti.
Pomůcky
Hlavní panel vysílače, hlavní panel přijímače, digitální přijímač, digitální
vysílač, modul s potenciometrem, opláštěné optické vlákno, mechanický
držák optických vláken s posuvnými měřítky, multimetr.
Postup
1. Zasuňte analogový vysílač do zásuvky 3 a potenciometr do
zásuvky 2 na hlavním panelu vysílače tak, jak je to na obrázku.
2. Zastrčte analogový přijímač do zásuvky 3 na hlavním panelu přijímače.
3. Spojte hlavní panel vysílače a hlavní panel přijímače optickými vlákny, jejichž opačné konce jsou připevněny
k mechanických držákům, jež jsou zapojeny k posuvnému měřítku.
4. Zapojte multimetr k hlavnímu panelu přijímače; zapojte ho k základu (GND) a k měřicímu bodu (MP2).
5. Zapojte zdroje energie hlavního přijímače i hlavního vysílače do elektřiny.
6. Umístění konců vláken v mechanických držácích nastavte 10 mm od sebe.
7. Pomocí potenciometru nastavte napětí na straně vysílače tak, že digitální přijímač ukazuje nulu ( zelená LED
dioda svítí) pokud je vzdálenost menší než 10 mm a jedna ( zelená dioda nesvítí) pokud je vzdálenost větší než
10 mm.
8. Vytvořili jste senzor vzdálenosti, jež má schopnost zapnout, nebo vypnout jiný přístroj v případě, že se konce
vláken k sobě přibližují.
Otázky
1. Jaké je praktické využití senzoru vzdálenosti?
2. Pokuste se vypočítat nejvhodnější vzdálenost vláken ve shodě s Vašimi předchozími experimenty.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29
Powered by FlippingBook