Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 25

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
23
Pokus 9 : Vedení zvukového signálu pomocí optického kabelu
Úvod
Signály, jež mají frekvenci v rozmezí od 15Hz do 20 kHz jsou lidem
slyšitelné a patří mezi audiosignály. Abychom byli schopni vést zvuk
pomocí optických kabelů, musíme si opatřit mikrofon sloužící k převodu
audiosignálu na signál elektrický. Tento elektrický signál je dále
převáděn na signál optický. Po tom, co je signál veden přes optický
kabel, je v přijímači přeměněn zpět na zvuk použitím reproduktoru.
Cíl práce
Demonstrace principu převodu zvuku pomocí optického vlákna a použití
tohoto principu v praxi.
Pomůcky
Hlavní panel vysílače, hlavní panel přijímače, analogový přijímač,
analogový vysílač, potenciometr, optické vlákno, nízkofrekvenční
generátor, mikrofonní zesilovač, osciloskop (není obsažen v soupravě).
Postup
1. Zasuňte analogový vysílač do zásuvky 3 a potenciometr do zásuvky 1, a nízkofrekvenční generátor do zásuvky
2 na hlavním panelu vysílače tak, jak je to na obrázku.
2. Zastrčte analogový přijímač do zásuvky 3 na hlavním panelu přijímače.
3. Spojte hlavní panel vysílače a hlavní panel přijímače optickými vlákny
4. Zapojte vstup osciloskopu do GND a k MP2 na hlavním panelu přijímače.
5. Zapojte zdroje energie hlavního přijímače i hlavního vysílače do elektřiny.
6. Monitorujte změny signálu vycházejícího z modulu přijímače na osciloskopu.
7. Pomocí nastavení potenciometru může být určeno rozmezí výchozího napětí. Nastavte signál tak, aby byl
uprostřed lineárního rozmezí pomocí potenciometru.
Demonstrace vedení zvuku
1. Na hlavním panelu vysílače vyměňte nízkofrekvenční generátor za mikrofonní zesilovač.
2. Zastrčte nízkofrekvenční zesilovač do zásuvky 2 na hlavním panelu přijímače.
3. Umístěte je oba tak, jak je nejdále možné, aby jste zamezili nežádoucí ozvěně.
4. Nastavte hlasitost pomocí potenciometru na LP. AMP. nepatrně pod úroveň, kdy začíná být slyšet akustická
ozvěna (vysoce intonovaný zvuk)
5. Nyní je systém připraven vést zvukové signály (řeč, hudba, …)
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29
Powered by FlippingBook