Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 26

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
24
Pokus 10 : Vedení digitálního signálu pomocí optického vlákna
Úvod
Optická vlákna jsou klíčovými prvky moderní komunikační sítě, zejména
díky vysoké rychlosti spojení a opravdu bezchybného přenosu, jež
nabízí. Již v mnoha případech se setkáváme z daty, jež jsou v digitální
podobě – jako např. výstup z čtecího systému CD (kompaktní disky)
přehrávače nebo síťové karty. Abychom byli schopni vést digitální signál
přes optické kabely, musíme jej dále převést na signál optický. Poté, co
je signál veden přes optické kabely, je v přijímači přes signál elektrický
přeměněn zpět na signál digitální. V následujícím experimentu si
ukážeme, jak mohou být informace převáděny z jednoho počítače do
druhého pomocí optických kabelů. K tomuto experimentu budete
potřebovat dva počítače s CD-ROMem a sériový port. V pokusu se
používá asynchronní sériový přenos přes sériový port bez kontroly
přenosu.
Cíl práce
Demonstrace digitálního přenosu pomocí optického vlákna.
Pomůcky
Hlavní panel vysílače, hlavní panel přijímače, digitální přijímač, digitální vysílač, serial RxD, serial TxD, opláštěné optické
vlákno, 2 datové kabely, CD-medium, 2 počítače s RS232 sériovým portem, CD-ROMem a vybavené jedním
z následujících operačních systémů : Windows 9x/NT/2000/XP.
Nastavení hardwaru
1. Zasuňte digitální vysílač do zásuvky 3 a serial TxD do zásuvky 2 na hlavním panelu vysílače. Nastavte tlačítko
digitálního vysílače do pozice nalevo (černá část by měla být dále od červené diody, viz obrázek).
2. Zastrčte digitální přijímač do zásuvky 3 a serial RxD do zásuvky 2 na hlavním panelu přijímače.
3. Pomocí opláštěného optického vlákna spojte hlavní panel vysílače s hlavním panelem přijímače.
4. Zapojte zdroje energie hlavního přijímače i hlavního vysílače do elektřiny.
5. Upravte trimr na digitálním přijímači tak, že přijímač ukazuje nulu (zelená LED dioda nesvítí). Potom začněte
trimrem pomalu pohybovat na opačnou stranu, dokud nebude přijímač ukazovat jedna (zelená LED dioda svítí).
Přestaňte s pohybem okamžitě po tom, co se dioda rozsvítí.
6. Pomocí data kabelu spojte vysílač sériového portu počítače a modul serial TxD. Dbejte na to, aby byl kabel
dostatečně dobře připojen k modulu.
7. Pomocí data kabelu spojte přijímač sériového portu počítače a modul serial RxD. Dbejte na to, aby byl kabel
dostatečně dobře připojen k modulu.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29
Powered by FlippingBook