Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 27

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
25
Nastavení softwaru
1. Vložte instalační CD do počítače vysílače a nainstalujte
OptoSerial-TxD program.
2. Vložte instalační CD do počítače přijímače a nainstalujte
OptoSerial-RxD program.
3. Spusťte oba programy na obou počítačích.
4. Vyberte první port v OptoSerial-RxD programu v počítači
přijímače a zmáčkněte klávesu ke spojení. Pokud obdržíte
zprávu „Není možné otevřít COM port“, potom ukončete
program (pomocí klávesy ESC), spusťte jej znovu a vyberte jiný
port. Opakujte tento postup do té doby, než dostanete zprávu :
„Čekejte na spojení“.
5. Vyberte první port v OptoSerial-TxD programu v počítači
vysílače a postupujte stejně jako bylo popsané v případě
počítače přijímače. Opakujte tento postup do té doby, než
dostanete zprávu „ Připraveno k odeslání“.
6. Nyní zkontrolujte stav spojení na počítači přijímače, mělo by tak být : „Připraveno k přijmutí“.
7. Nyní zkontrolujte OptoSerial-TxD program. Zadejte jakýkoliv text na místo pro zápis zpráv a odešlete jej.
8. Nyní zkontrolujte OptoSerial-RxD program. Vaše zpráva by měla být umístěna v seznamu přijatých zpráv.
9. Pokuste se změnit rychlost přenosu na obou stranách a vytvořit nové spojení. Pozorujte rychlost na zelené a
červené LED diodě.
Typy
1. Pokud některý z programů posílá zprávu „Není možné otevřít port“, pro všechny COM porty, které jsou
v počítači, zkontrolujte nastavení COM portů v SETUPu počítače. Pokud tuto zprávu hlásí dále, zkuste zavřít
všechny otevřené programy na počítači, které by mohly dané porty používat.
2. Pokud nemůžete dosáhnout „Připraveno k přijmutí“ na Vašem počítači, zkuste upravit trimr na desce digitálního
přijímače. Pokud ani toto nepomůže, můžete zkusit vyměnit digitální přijímač a digitální vysílač za analogový
přijímač a analogový vysílač. Dbejte na to, aby jste použili správné optické vlákno. Velikost vysílaného napětí
měřeného v měřicím bodu MP2 na hlavním přijímači by neměla být menší než 1V.
3. Pokud nemůžete vysílat data, zkontrolujte v programu rychlost vysílání. Musí být stejná na straně vysílače i
přijímače. Dbejte na to, aby jste nejdříve stlačili klávesu na straně přijímače.
Otázky
1. Které asynchronní sériové přenosy (zařízení) pracují přes sériové porty ?
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29
Powered by FlippingBook