Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 4

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
2
Demonstrační souprava optická vlákna a senzory
Úvod
Po několik desetiletí jsme si byli vědomi možnosti přenosu informací pomocí světelných frekvencí. Největší
rozvoj a pokrok v oblasti optických vláken nastal po roce 1966 a projevil se používáním nových technologií a materiálů.
Neustálý vývoj se vztahuje zejména optická vlákna, polovodičové laser a součástky. Nedávno vyvinuté materiály
jsou využívány jako nosiče a ochranné prvky. Vývoj nástrojů patřících k optickým vláknům, jako např. polovodičový
lasery a senzory prodělaly také významný vývoj.
Hlavní výhody používání optických vláken jsou následující :
Možnost přemístění
Malé ztráty
Větší počet přemísťovacích kanálů
Nižší celkové náklady za kanál/km
Přijímač a vysílač jsou galvanicky odděleny
Velmi dobrá schopnost odolávat vnějším elektromagnetickým polím
Větší rozpětí mezi zesilovači
Šetrné užívání barevných kovů, jejichž cena neustále roste a jejichž výroba je náročná na spotřebu energie
Zde jsou nevýhody používání optických vláken :
Větší důslednost v přesném dodržování technologických postupů
Vyšší cena kontrol během operací
Tyto nedostatky jsou postupně eliminovány vzrůstem podílu automatizovaného, výrobního vybavení na produkční
úrovni. S ohledem na praktické využití systému optických kabelů je nezbytné upozornit na zvýšenou opatrnost při jejich
instalaci. Je důležité dávat dozor na mechanické napnutí kabelů (nepřekročovat maximální možné síly, udržovat
dostatečné vzdálenosti ohybů kabelu a ochránit vnější obal kabelů před poškozením) a zajistit kvalitní spojení kabelů.
Při spojování kabelů je důležité vyvarovat se následujících chyb :
Vzájemné posunutí osy kabelů
Nahnutí os kabelů
Nesprávný sklon spojovacích konců s ohledem na osu kabelů
Nedostatečná hladkost a čistota spojovacích konců
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...29
Powered by FlippingBook