Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 5

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
3
Optické systémy jsou schopny přenášet signály v digitální i analogové formě. Zde jsou některé oblasti, v nichž se
přemísťovací systémy s optickými kabely využívají :
Měřicí vybavení
Počítačové sítě
Kontrola technologických procesů
Komunikační linky mezi telefonními ústřednami
Průmyslové konglomeráty
Doprava vzdálených údajů
Pokrok v této oblasti postupuje rychlým tempem a předpokládá se, že v blízké budoucnosti se spojení mezi optickými
vlákny a oblastmi jím podobnými rozšíří a vzrostou tak další možnosti v této vědní oblasti.
Přehled jednotlivých částí
Hlavní panely
Souprava se skládá z dvou hlavních panelů, z nichž každý obsahuje 5V stabilizátor a 9V neodpojitelnou
zástrčku. Tyto panely jsou navzájem nezaměnitelné, protože jeden slouží jako montážní celek vysílače ( TX deska) a
druhý jako přijímač (RX deska). Na obou panelech jsou zabudovány 3 zásuvky pro přímé spoje, do nichž mohou být
zapojeny další díly soupravy. Mezi spoji jsou Měřicí zařízení (MZ), které usnadňují monitorování napětí ve vybraných
místech soupravy. Na hlavních panelech jsou také optické spoje vysílače a přijímače, do nichž může být zapojeno
polymerové optické vlákno (průměr 1 mm).
TxD vysílač
RxD přijímač
Poznámka : Zkrácené názvy modulů jsou napsány v závorkách. Tyto názvy jsou vytištěny na jejich zadní straně.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...29
Powered by FlippingBook