Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 6

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
4
Moduly vysílače
Potenciometr (POT. ) *
Potenciometr má rozmezí odporu schopné změřit stejnosměrné napětí od 0V do 5V. Je využíván
ke stanovení parametrů přenosové cesty a k nastavení nulové hladiny.
Nízkofrekvenční generátor (LF GEN. )
Vyrábí sinusový signál s frekvencí asi 1 kHz a výkyvem amplitudy asi 1. 4 V (tj. Uef = 0. 5 V),
zatížitelný 2V DC.
Wienův článek je užíván s pozitivní ozvěnou optického zesilovače. Amplituda signálu je stanovena
diodovým hradlem s okruhem negativní ozvěny.
Mikrofonní zesilovač (MIC. AMP. )
Usnadňuje získávání vstupního zvukového signálu a zesiluje ho na požadovanou úroveň. Je
možné nastavit zesílení v rozmezí 1 – 1000 užitím trimru. Výstup je přeměněn na střídavé napětí
+2V.
Analogový vysílač (ANAL. TX)
Tento modul přeměňuje analogový signál napětí na běžný signál, který zásobuje optický zesilovač
na hlavním panelu. Tento obvod je sestrojen pomocí běžného kontrolovaného zdroje a výstup je
přímo závislé na vstupním napětí. Úroveň signálu je ukazován na modulu pomocí intenzity jasu
červené LED diody.
Digitální vysílač (DIG. TX)
Tento modul sestává ze čtyř Smithových drop-down obvodů, z nichž dva tvoří vstupní signál,
zatímco další dva vyrábí testovací signál s frekvencí asi 1 kHz. Posun s pohyblivým tlačítkem
umístěným na panelu rozhoduje, zda je zdrojem modulace vstupní signál, nebo testující oscilátor.
Ochrannými diodami je kontrolováno vstupní napětí modulu. Stav výstupního napětí je ukazován
pomocí intenzity jasu červené LED diody.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...29
Powered by FlippingBook