Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 7

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
5
Serial TxD (RS232 – Tx)
Tento modul přeměňuje signál z sériového portu (+- 12V) na TTL úroveň napětí (0 – 5V). K
přeměně signálu je využíván MAX-232.
Moduly přijímače
Analogový přijímač (ANAL. RX)
Tento modul přeměňuje proud z optického přijímače na hlavním panelu na analogové střídavé
napětí. Úroveň signálu je ukazován pomocí intenzity jasu zelené LED diody. Citlivost modulu může
být regulována vstupním trimrem, takže výchozí napětí modulu má stejnou hodnotu jako vstupní
napětí analogového přijímače. Toto zajišťuje to, že drobné změny při přenosové cestě jsou tímto
kompenzovány. Změny jsou způsobovány náhodnou oslabením spojů optických vláken a
používáním optických vláken různých délek.
Digitální přijímač (DIG. RX)
Signál z optického přijímače na hlavním panelu je vysílán do digitálního přijímače. Hodnota, jež
udává stav výstupního napětí může být pozměněna pomocí trimru. Stav digitálního přijímače je
ukazován pomocí jasu zelené LED diody.
Nízkofrekvenční zesilovač + mikrofon (LF. AMP)
Tento modul zpracovává signál z analogového přijímače. Využívá se, když je nízkofrekvenční
generátor, mikrofonní zesilovač nebo jiný zdroj zvukového signálu momentálně používán. Modul
obsahuje potenciometr pro regulaci hlasitosti, zesilovač a miniaturní mikrofon. Když užíváme
mikrofonní zesilovač na straně vysílače a nízkofrekvenční zesilovač na straně přijímače, je důležité
umístit oba přístroje dostatečně daleko od sebe, abychom zabránili nežádoucí zvukové ozvěně.
Serial RxD (RS232 – RX)
Tento modul přeměňuje signál z TTL (0 – 5V) na úroveň napětí sériového portu (+- 12V).
K přeměně je využíván MAX-232.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...29
Powered by FlippingBook