Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 8

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
6
Ostatní části
Optické díly
Souprava obsahuje tři 2m, 3m a 5m
dlouhá polymerová optická vlákna
(Ø 1 mm), jedno 3m dlouhé,
opláštěné vlákno (Ø 2 mm s obalem)
a jedno 1 m dlouhé. Vlákna mají
krokový tvar indexu lomu.
Napájení
Energie je dodávána dvěmi univerzálními adaptory, jež jsou spojeny s hlavními panely.
Přísun napětí je 9V.
Měřicí zařízení
Součástí soupravy je univerzální Multimetr, jež umožňuje měření napětí mezi měřicími
body GND a MP1 nebo MP2 na hlavních panelech.
Mechanické držáky vláken
Držáky jsou připevněny k posuvnému měřítku. Tato kombinace
je výhodná, protože jí lze demonstrovat ztráty způsobené
nedokonalým spojením vláken.
Smirky
K soupravě jsou přiloženy 3 jemné smirky - fialový, žlutý a bílý – které slouží k zjemnění konců optických
vláken.
Umělohmotná trubička
Používá se v Tyndallově experimentu.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...29
Powered by FlippingBook