Návod "Demonstrační souprava optická vlákna a senzory" - page 9

© 2013 Didaktik s. r. o., KVANT Ltd.
7
Silové desky
Dvě oddělené kovové desky s třemi dírkami a držáky. Jsou používány
v experimentu s dynamometrem.
Ohybová válce
Jsou používány při měření tlumení.
Datové kabely
Dva data kabely slouží k spojení Serial TxD a Serial RxD modulu k vysílacímu a
přijímacímu počítači.
Toto CD
CD obsahuje instalační program komunikačního softwaru OptoSerial-RxD, TxD pro experiment „Vedení digitálního
signálu“ a fotografie jednotlivých částí.
Doporučení
Během experimentů byste měli dbát na několik obecných zásad, jež Vám zaručí správný průběh těchto pokusů.
Doporučujeme Vám je dodržovat zapamatovat si a dodržovat :
Laboratoř, v němž se experiment uskutečňuje by měla být zatemněná. Světlo v pozadí by mohlo poškodit
fotodiodu přijímače nebo způsobit její saturaci.
Nikdy se nedotýkejte nechráněných vodivých částí modulu. Mohlo by to způsobit elektrický výboj a poškodit
jemné elektrické dílky.
Adaptéry by měly být zasunuty do zástrčky až po zapojení k hlavnímu panelu.
Černý adaptér multimetru by měl být zapojen nejdříve ke GND.
U-sonda by měla být při výměně kapaliny suchá a čistá.
Změny napětí mohou být nastaveny pomocí potenciometru. Nedoporučuje se však nastavovat ho na extrémní
hodnoty.
Nevystavujte optická vlákna přílišnému tlaku. Změny tvaru jsou ve většině případů nevratné.
Po dokončení experimentu vraťte všechny díly do přenosného obalu.
Následující experimenty Vám pomohou obeznámit se základy optických vláken. Existuje však ještě mnohem více
experimentů, jež mohou být naší soupravou realizovány. Přivítáme jakékoliv návrhy, jež nám pomohou naši soupravu
ještě zlepšit. Mezitím Vám však přejeme, aby jste si naši soupravu opravdu užili.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...29
Powered by FlippingBook