Návod "DZS Elektřina" - page 100

© 2013 Didaktik s.r.o.
98
E 3.5 Železný drát je PTC vodičem
Materiál :
4 modul připojení
4 modul vedení L
3 modul přímé vedení
2 modul vedení T
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 ampérmetr
1 voltmetr
1 ohmmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
1 držák na svíčku
železné kolíky, sada
spojovací vodiče
napájecí zdroj
železný drát, ø = 0,2 mm
zapalovač (svíčka)
ocelový kolík
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení.
K přímému měření odporu se použije 1. nákres zapojení. Nejdříve se obtočí drát z konstantanu, ø = 0,2 mm, I = 75 cm
okolo železného kolíku a takto sestavená spirála se upne mezi obě svorky se zástrčným kolíkem. Je měřen odpor.
Potom se drát z konstantanu opatrně zahřeje plamenem zapalovače nebo svíčky; při tom je pozorována ukazovaná
hodnota na ohmmetru.
Výsledek :
Odpor drátu z konstantanu (ø = 0,2 mm, I = 75 cm) činí přibližně 11 ohmů a při zahřívání se nemění.
Pokus :
Nyní se obtočí železný drát, ø = 0,2 mm, I = 75 cm okolo ocelového kolíku; drátová spirála se upne mezi svorky se
zástrčným kolíkem. Opět je nejdříve měřen odpor, a pak se zahřeje železný drát; při tom je znovu pozorována
ukazovaná hodnota na ohmmetru.
Výsledek :
Při zahřívání železného drátu (ø = 0,2 mm, I = 75 cm) stoupá jeho odpor ze 4 ohmů na 9 ohmů. Odpor železného
drátu je závislý na teplotě; jeho hodnota odporu vzrůstá, jestliže se drát zahřívá. Vodiče s odpory tohoto druhu se
nazývají PTC - vodiče.
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...215
Powered by FlippingBook