Návod "DZS Elektřina" - page 101

© 2013 Didaktik s.r.o.
99
Pokus :
Nyní je podle 2. nákresu zapojení měřena
intenzita elektrického proudu u drátu z
konstantanu a železného drátu při různých
teplotách. K tomu se nejdříve zhotoví jedna
spirála ze železného drátu a jedna z drátu z
konstantanu jako předtím.
Nejdříve se upne spirála z drátu z konstantanu a
nastaví se napětí 4,5V. Je odečítána intenzita
elektrického proudu. Potom se spirála zahřeje;
opět je pozorována intenzita elektrického proudu.
Výsledek :
Intenzita elektrického proudu 0,22A se také při
zahřívání drátu z konstantanu nemění.
Pokus :
Nyní se upne spirála ze železného drátu. Nastaví se napětí 3V. Opět je nejdříve odečítána intenzita elektrického
proudu, potom se železný drát zahřeje, a přitom je opět odečítána intenzita elektrického proudu.
Výsledek :
Při zahřívání železného drátu poklesne intenzita elektrického proudu z přibližně 0,66A na přibližně 0,33A. Pokles
intenzity elektrického proudu ukazuje, že železný drát je na rozdíl od drátu z konstantanu PTC - odporem.
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...215
Powered by FlippingBook