Návod "DZS Elektřina" - page 102

© 2013 Didaktik s.r.o.
100
E 3.6 Žárovka je PTC vodičem
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul vedení T
1 modul s objímkou E10
1 miliampérmetr
1 voltmetr
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Pro hodnoty napětí uvedené v následující tabulce se provede
série měření. Intenzity elektrického proudu jsou měřeny v miliampérech a jsou převáděny na ampéry. Podle Ohmova
zákona se vypočítají hodnoty odporu.
Napětí (V) Intenzita el. proudu (A) Odpor (Ω)
1,5
0,023
65
3,0
0,035
86
4,5
0,044
102,5
6,0
0,052
115,4
7,5
0,059
127,8
9,0
0,065
138,5
Výsledek :
Tabulka ukazuje, že intenzita elektrického proudu nevzrůstá lineárně, nýbrž degresívně; odpor žárovky stoupá,
protože žárovka se neustále zahřívá, a proto žárovka svítí neustále světleji. Žárovka je PTC - vodičem.
Vyhodnocení tabulky (graf) :
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...215
Powered by FlippingBook