Návod "DZS Elektřina" - page 103

© 2013 Didaktik s.r.o.
101
E 3.7 Ohmův zákon je demonstrován pevnými odpory
Materiál :
4 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul vedení T
1 modul odpor 100 Ω
1 modul odpor 500 Ω
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 miliampérmetr
1 voltmetr
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Nejdříve je použit jako odpor R pevný odpor 100 ohmů. Pro za
sebou následující hodnoty napětí 3V, 6V a 9V se měří intenzita elektrického proudu. Potom se postupuje analogicky s
odporem R 500 ohmů.
Výsledek :
Tabulka ukazuje :
Napětí U
I pro 100 ohmů
I pro 500 ohmů
3 V
30 mA
6 mA
6 V
60 mA
12 mA
9 V
90 mA
18 mA
Pro každý pár hodnot může být Ohmův zákon potvrzen výpočtem.
Graf ukazuje : Intenzita elektrického proudu vzrůstá lineárně, odpor zůstává v každém případě stejný.
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...215
Powered by FlippingBook