Návod "DZS Elektřina" - page 104

© 2013 Didaktik s.r.o.
102
Pokus :
Nastavitelný odpor 10 kΩ se nastaví na libovolnou hodnotu. Při určitém
napětí (podle matematických schopností žáků může být například voleno
raději napětí 10 V, popř. 6 V nebo 4,5 V) je měřena intenzita elektrického
proudu. Podle Ohmova zákona se vypočítá odpor. Výpočet se potvrdí
měřením (nezměněného) odporu podle 2. nákresu zapojení.
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...215
Powered by FlippingBook