Návod "DZS Elektřina" - page 105

© 2013 Didaktik s.r.o.
103
E 3.8 Odpory v sériovém zapojení
Materiál :
4 modul vedení L
2 modul přímé vedení
2 modul odpor 100 Ω
2 modul odpor 500 Ω
1 ohmmetr
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Dva odpory R1 a R2 jsou zapojeny sériově. Celkový odpor R je
měřen ohmmetrem. Jsou použity následující kombinace odporů :
R1
R2
100 Ω
100 Ω
100 Ω
500 Ω
500 Ω
100 Ω
500 Ω
500 Ω
Výsledek :
V každém případě platí : R = R1 + R2.
Pokus :
Sériově se zapojí tři odpory.
Výsledek :
Celkový odpor je součtem příslušných jednotlivých odporů.
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...215
Powered by FlippingBook