Návod "DZS Elektřina" - page 106

© 2013 Didaktik s.r.o.
104
E 3.9 Odpory v sériovém zapojení
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
2 modul přímé vedení
2 modul vedení T
2 modul odpor 100 Ω
2 modul odpor 500 Ω
1 miliampérmetr
1 voltmetr
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Jako odpor R se v prvním případě použije 100 ohmů, ve druhém
500 ohmů. Při napětí 6 voltů je odečítána intenzita elektrického proudu v miliampérech a je převáděna na ampéry.
Výsledek :
Ohmovým zákonem je potvrzena hodnota odporů.
Pokus :
Nyní se sériově zapojí dva odpory. Opět se použije napětí 6
voltů. Pro každou kombinaci odporů je odečítána intenzita
elektrického proudu a je převáděna na ampéry.
Výsledek :
Ihned se ukazuje, že u sériového zapojení dvou nebo
také více odporů klesá intenzita elektrického proudu.
Vypočítá-li se podle Ohmova zákona odpor každé
kombinace, tak se ukáže, že se jednotlivé odpory
u sériového zapojení sečítají.
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...215
Powered by FlippingBook