Návod "DZS Elektřina" - page 107

© 2013 Didaktik s.r.o.
105
E 3.10 Odpory v paralelním zapojení
Materiál :
4 modul vedení L
4 modul vedení T
2 modul odpor 100 Ω
2 modul odpor 500 Ω
1 ohmmetr
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Nejdříve se zapojí paralelně dva odpory. Hodnota příslušného
celkového odporu se odečte na ohmmetru.
Výsledek :
Celkový odpor je menší než nejmenší jednotlivý odpor.
Výpočtem se ukazuje :
1/R = 1/R1 + 1/R2
Pokus :
Nyní se paralelně zapojí tři jednotlivé odpory. Opět se odečte hodnota
celkového odporu.
Výsledek :
Znovu je celkový odpor menší než nejmenší
jednotlivý odpor.
Výpočtem se ukazuje :
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...215
Powered by FlippingBook