Návod "DZS Elektřina" - page 108

© 2013 Didaktik s.r.o.
106
E 3.11 Odpory v paralelním zapojení
Materiál :
2 modul připojení
3 modul vedení L
2 modul přímé vedení
4 modul vedení T
2 modul odpor 100 Ω
2 modul odpor 500 Ω
1 miliampérmetr
1 voltmetr
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Z předcházejícího pokusu je známé nebo se vypočítá, jaká je
intenzita elektrického proudu při napětí 6 voltů a při odporu 100 ohmů, popř. 500 ohmů. Nyní se paralelně zapojí dva
odpory.
R1
R2
100 Ω
100 Ω
100 Ω
500 Ω
500 Ω
500 Ω
Pro každou kombinaci odporů se při použitém napětí 6 voltů odečtou intenzity elektrického proudu a přepočítají se na
ampéry.
Výsledek :
Ihned je patrné, že u paralelního zapojení odporů intenzita elektrického proudu stoupá. Vypočítá-li se příslušný
celkový odpor podle Ohmova zákona, vychází výpočtem najevo :
1/R = 1/R1 + 1/R2
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...215
Powered by FlippingBook