Návod "DZS Elektřina" - page 109

© 2013 Didaktik s.r.o.
107
E 3.12 Odpory v paralelním zapojení
Materiál :
2 modul připojení
3 modul vedení L
5 modul přímé vedení
4 modul vedení T
2 modul odpor 100 Ω
2 modul odpor 500 Ω
1 miliampérmetr
1 voltmetr
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající schématu zapojení. Miliampérmetr se zastrčí do zapojení nejdříve v poloze "A". Je
použito napětí 6 voltů. Jako odpory R1 a R2 se zvolí možné kombinace ze 100 a 500 ohmů. Naměřená hodnota je
odečtena v miliampérech. Následně se miliampérmetr zastrčí do polohy "B" a odečte se naměřená hodnota. Nakonec
se miliampérmetr vloží do polohy "C" a odečte se celková intenzita elektrického proudu.
Na místech "A" a "B" se ukážou intenzity dílčích proudů, které protékají oběma paralelně zapojenými odpory R1 a R2.
Miliampérmetr v pozici "C" ukáže velikost celkového proudu.
Výsledek :
V každém případě je součet obou dílčích proudů vždy rovný celkovému proudu.
Použijí-li se stejně velké odpory, jsou intenzity obou dílčích proudů navzájem rovné.
Použijí-li se odpory různé velikosti, je menší odpor protékán větším proudem.
Výpočtem se dostane výsledek :
I1 + I2 = I3
a
I1 : I2 = R2 : R1
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...215
Powered by FlippingBook