Návod "DZS Elektřina" - page 111

© 2013 Didaktik s.r.o.
109
E 3.14 Model potenciometru
Materiál :
2 modul připojení
4 modul vedení L
3 modul přímé vedení
6 modul vedení T
1 modul odpor 100 Ω
1 modul odpor 500 Ω
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 voltmetr
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Voltmetr se nejdříve nachází v poloze "A". Jako odpor R2 se
stále používá nastavitelný odpor 10 kΩ. Jako první odpor R1 se nejdříve použije 10 kΩ.
Použije se napětí 10 voltů. Naměřená hodnota se odečte na voltmetru. Nakonec se voltmetr v sérii měření přesune do
poloh "B" a "C" a odečtou se hodnoty měření.
Nastavitelný odpor je regulován od své nejvyšší hodnoty do hodnoty nula, jsou pozorovány ukazované hodnoty na
voltmetru.
Výsledek :
Na začátku odpadá na oba odpory po 5 voltech, protože jsou vzájemně stejně rovné. Během provádění pokusu
poklesne úbytek napětí u nastavitelného odporu na 0 voltů, na pevném odporu vzroste úbytek napětí až na 10 voltů.
Pokus :
Nyní se jako odpor R1 použije odpor 100 ohmů. Jestliže je nastavitelný odpor nastavený na svou maximální hodnotu,
odpadá na něm téměř celkové napětí a prakticky žádné napětí na odporu 100 ohmů. Nastavitelný odpor je nyní
regulován zpět.
Výsledek :
Čím více je nastavitelný odpor regulován zpět, tím menší bude na něm úbytek napětí. Současně vzrůstá úbytek napětí
na odporu 100 ohmů. Paralelně je k odporu 100 ohmů regulováno napětí od 0 až do téměř 10 voltů a obráceně u
nastavitelného odporu.
Pokus :
Jako odpor R1 se použije 500 ohmů. Opět je nastavitelný odpor z maximální hodnoty regulován zpět. Jsou
pozorovány úbytky napětí.
Výsledek :
Také při maximální hodnotě 10 kΩ závisí na odporu 500 ohmů úbytek napětí přibližně 0,5 voltů odpovídající výsledku
výpočtu
500 : 10.000 = U1 : (10 - U1).
Je-li nastavitelný odpor regulován zpět, vzrůstá úbytek napětí u odporu 500 ohmů opět přibližně až do 10 voltů,
zatímco u nastavitelného odporu poklesne.
1...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,...215
Powered by FlippingBook