Návod "DZS Elektřina" - page 112

© 2013 Didaktik s.r.o.
110
E 3.15 Úbytek napětí a žárovky
Materiál :
2 modul připojení
4 modul vedení L
4 modul vedení T
1 modul přímé vedení
2 modul s objímkou E10
1 modul s objímkou E14
1 miliampérmetr
1 voltmetr
2 žárovka 6V/0,3W
1 žárovka 6V/3 W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Nejdříve jsou jako žárovky (L1 a L2) použity typy 6 V / 0,3 W.
Voltmetr se nachází nejdříve v poloze "A". Napětí je nastaveno tak, že voltmetr ukazuje přibližně 4 volty. Po odečtení
se voltmetr nasadí do polohy "B" a stanoví hodnotu napětí pro druhou žárovku.
Výsledek :
U provedeného pokusu bylo výsledkem U1 = 4 V a U2 = 3,6 V. Tyto hodnoty se liší podle použité žárovky. Intenzita
elektrického proudu vyšla 36 mA. Obě žárovky svítí stejně světle, protože úbytky napětí jsou přibližně stejně vysoké.
Pokus :
Jako žárovky se nyní použijí typy žárovek pro L1 6 V / 0,3 W a pro L2 6 V / 3 W (použít modul s objímkou E14!).
Napětí se nastavuje, dokud se světle nerozsvítí žárovka L1; L2 (6 V / 3 W) nesvítí.
Výsledek :
Protože odpor žhavicího vlákna žárovky 6 V / 3 W je menší, než je u typu žárovky 6 V / 0,3 W, vzrůstá intenzita
elektrického proudu na přibližně 50 mA. Úbytek napětí na žárovce 6 V / 0,3 W činí přibližně 7 V; proto se rozsvítí tato
žárovka světle. Úbytek napětí na žárovce 6 V / 3 W činí přibližně pouze 0,2 V; proto se tato žárovka nerozsvítí.
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...215
Powered by FlippingBook