Návod "DZS Elektřina" - page 113

© 2013 Didaktik s.r.o.
111
E 3.16 Potenciometr se žárovkou jako indikační přístroj
Materiál :
4 modul připojení
1 modul vedení L
3 modul přímé vedení
2 modul vedení T
1 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul s objímkou E10
1 voltmetr
1 krokosvorka
2 svorka se zástrčným kolíkem
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Mezi oběmi svorkami se zástrčným kolíkem je upnut kousek
drátu z konstantanu. Žárovečka se spojí krátkým spojovacími vodiči a krokosvorkou s drátem z konstantanu.
Žárovečka a drát z konstantanu jsou k sobě zapojeny paralelně. Použije se napětí 6 voltů.
Krokosvorka se posunuje podél drátu z konstantanu zleva doprava, je při tom pozorována zářivost žárovky.
Pozor !
Spojovací vodiče se nemají dotýkat horkého drátu z konstantanu!
Výsledek :
Čím dále napravo se nachází krokosvorka, tím větší je úbytek napětí na drátu z konstantanu a tím světleji se rozsvítí
žárovka.
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...215
Powered by FlippingBook