Návod "DZS Elektřina" - page 114

© 2013 Didaktik s.r.o.
112
E 3.17 Model regulátoru osvětlení
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
4 modul přímé vedení
2 modul vedení T
3 modul přímé vedení se zdířkou
2 modul s objímkou E10
1 voltmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
1 krokosvorka
2 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Mezi obě svorky se zástrčným kolíkem se upne kousek drátu z
konstantanu. Obě žárovky jsou ke drátu z konstantanu zapojeny paralelně.
Spojovací vodiče jsou připevněny pomocí krokosvorky uprostřed drátu z konstantanu. Nyní se použije napětí 6 voltů.
Obě žárovky svítí světle, protože úbytky napětí R1 a R2 na obou dílčích kouscích drátu z konstantanu jsou stejně
velké.
Nejdříve se krokosvorka posouvá doleva, potom doprava a je pozorována zářivost žárovek.
Výsledek :
Posunuje-li se krokosvorka doleva, bude R1 menší než R2; v tom samém rozsahu se mění úbytek napětí, L1 se
rozsvítí slaběji, L2 silněji. Je-li krokosvorka posunuta doprava, nastává opačný efekt.
1...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,...215
Powered by FlippingBook