Návod "DZS Elektřina" - page 115

© 2013 Didaktik s.r.o.
113
4. Elektrické spotřebiče a jejich zabezpečení
E 4.1 Práce a výkon elektrického proudu
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul vedení T
1 modul s objímkou E10
1 modul s objímkou E14
1 voltmetr
1 ampérmetr
1 miliampérmetr
1 žárovka 6V/0,3W
1 žárovka 6V/3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Účelem tohoto pokusu je experimentálně podložit vzorec P=U.I.
Nejdříve je do objímky našroubována žárovka 6V/0,3W. Napětí se nastaví na 6 voltů, intenzita elektrického proudu,
která žárovkou protéká, je odečítána a je pozorován stupeň záření žárovky. Pokus je opakován s žárovkou 6V/3W
(použít modul s objímkou E14!).
Výsledek :
Žárovka 6V/3W je protékána elektrickým proudem vyšší intenzity než žárovka 6V/0,3W (0,47 A oproti 53 mA). Žárovka
6 V/3W svítí světleji. Na základě hodnot uvedených na žárovce a naměřených hodnot se dá vzorec P = U.I ihned
dodatečně podložit :
6V x 0,053 mA = 0,3 W
6V x 0,465 A = 3 W
Žárovka s vyšším výkonem svítí světleji.
Výpočet :
Na základě vzorce W = P . t se dá lehce stanovit, jak dlouho může žárovka svítit, dokud není spotřebována 1 kWh.
Jsou možná jednoduchá porovnání s otopným elektrickým ventilátorem nebo se žárovkami 220V/40W a 220V/100W.
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,...215
Powered by FlippingBook