Návod "DZS Elektřina" - page 117

© 2013 Didaktik s.r.o.
115
E 4.3 Odporový drát přeměňuje elektrickou energii na energii tepelnou
Materiál :
4 modul připojení
1 modul přímé vedení
2 modul vedení T
1 voltmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
spojovací vodiče
napájecí zdroj
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
drát z konstantanu, ø = 0,5 mm
měděný drát, ø = 0,2 mm
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Dva dráty a a b jsou spolu navzájem zkrouceny a takto jsou
upnuty do svorek se zástrčným kolíkem, že jejich vzdálenost od bodu dotyku ke svorkám se zástrčným kolíkem je
stejně dlouhá. Jako páry a a b se použije :
pro a : drát z konstantanu ø = 0,2 mm a pro b : drát z konstantanu ø = 0,5 mm, potom
pro a : drát z konstantanu ø = 0,2 mm a pro b : měděný drát ø = 0,2 mm.
Výsledek :
Při napětí přibližně 5 voltů se rozžhaví tenký drát z konstantanu (ø = 0,2 mm). Odporové dráty se rozžhaví na svých
nejtenčích místech; zahřívají se tam nejsilněji.
Pokus :
Nyní se použije pár drátů z konstantanu a mědi o stejné tloušťce (ø = 0,2 mm). Opět je pomalu navyšováno napětí,
jsou pozorovány oba dráty.
Výsledek :
Při napětí přibližně 7 voltů se rozžhaví drát z konstantanu, měděný drát naproti tomu ne. Odporové dráty, tedy dráty o
vysokém specifickém odporu, přeměňují dobře elektrickou energii na tepelnou energii, měděné dráty (nízký specifický
odpor) jsou dobrými vodivými dráty; zahřívají se pomaleji, tím lépe ale proto vedou elektrickou energii.
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,...215
Powered by FlippingBook