Návod "DZS Elektřina" - page 118

© 2013 Didaktik s.r.o.
116
E 4.4 Model ponorného ohřívače
Materiál :
2 modul vedení L
3 modul přímé vedení
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 voltmetr
1 ampérmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
spojovací vodiče
napájecí zdroj
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
železné kolíky, sada
nůž
stopky
odměrný válec
voda
teploměr
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení
přerušeného. Obě svorky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného. Nádobka na elektrolýzu
se postaví na stolík. Odměrným válcem se odměří 120 ml vody a nalije se do nádobky na elektrolýzu.
Drát z konstantanu o délce 50 cm se obtočí okolo železného kolíku o průměru 4 mm tak, že aby byla spirála vhodná
pro nádobku na elektrolýzu. Konce drátu z konstantanu se upnou do svorek se zástrčným kolíkem tak, aby se drát
nedotýkal stěn nádobky na elektrolýzu. Je měřena teplota vody.
Napětí je nastaveno na 10 voltů, na ampérmetru je odečítána intenzita elektrického proudu. Pomocí stopek se nastaví
časový interval deset minut. Potom se odpojí napětí a změří se konečná teplota vody.
Výsledek :
U provedeného pokusu činila intenzita elektrického proudu v průběhu trvání pokusu konstantních I = 1,6 A, počáteční
teplota vody 22°C, konečná teplota 32°C.
Z toho vyplývá :
P = 10 V . 1,6 A = 16 W.
Práce W = P . t,
t = 10 min = 600 s;
W = 16 W . 600 s = 9600 Ws = 9600 J.
Pro ohřev vody platí :
Aby se ohřál 1 kg vody o 1 K, je zapotřebí 4187 J.
100 g vody
1 K
418,70 J
120 g vody
1 K
520,44 J
120 g vody
10 K
5204,40 J
Z toho vyplývá stupeň účinnosti (efektivita) 5204,4 / 9600 J = 0,542 neboli přibližně 54 %.
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,...215
Powered by FlippingBook