Návod "DZS Elektřina" - page 119

© 2013 Didaktik s.r.o.
117
E 4.5 Elektricky založené požáry
Materiál :
4 modul připojení
2 modul vedení T
1 modul vedení L
5 modul přímé vedení
1 voltmetr
1 ampérmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
spojovací vodiče
napájecí zdroj
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
nůž
papír
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Obě svorky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu připojení
a drát z konstantanu o průměru 0,2 mm a přibližné délce 40 cm se upne svými konci do svorek se zástrčným kolíkem
tak, aby byl drát napnutý.
Napětí je pomalu zvyšováno. Přitom je pozorován drát, je odečítáno napětí a intenzita elektrického proudu.
Výsledek :
Při U = 9 V a I = 1 A (P = 9 W) se zabarví drát. Začíná se výrazně protahovat a prověšovat.
Při U = 18 V a I = 2 A (P = 36 W) se drát rozžhaví. Jestliže se odpojí napájecí zdroj, napne se drát opět na základě
svého ochlazení.
Pokus :
Druhý drát z konstantanu o délce 40 cm a průměru 0,2 mm se ovine filtračním papírem, který je ze své strany ovinutím
s drátem z konstantanu fixován. Filtrační papír představuje izolaci. "Izolovaný" drát z konstantanu se upne do svorek
se zástrčným kolíkem.
Napětí se nastaví na 18 V, intenzita elektrického proudu činí I = 2A.
Výsledek :
Filtrační papír doutná a nakonec se vzněcuje. Tento výkon stačil ke vzniku elektricky založeného požáru.
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...215
Powered by FlippingBook