Návod "DZS Elektřina" - page 12

© 2013 Didaktik s.r.o.
10
E. Obsah soupravy „DE920-1S DZS Stativový materiál”
PČ Počet
mj
Označení
Popis součástek
1.
1
ks
DS101-1G Základna stativová, velká, L=500 mm
2.
1
pár DS600-6G Nosič tabule magnetický, pár, L=600 mm
3.
1
pár DS500-1G Svorník stolní, velký
Upozornění : souprava “DZS Stativový materiál” je určena k přichycení demonstračních tabulí pro “DZS Optika” a
“DZS Elektřina” ve svislé poloze. Z tohoto důvodu ji doporučujeme, v případě zakoupení demonstračních tabulí, jako
nutné příslušenství těchto souprav.
Sestavení stativu:
základnu (1) postavíme na rovnou plochu.
do základny zasuneme nosiče tabule (2) a přitáhneme je bočními šrouby.
pokud byly zakoupeny i svorníky (3), zasuneme je do otvorů v základně a přitáhneme ke stolu.
na magnety uchytíme požadovanou tabuli.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...215
Powered by FlippingBook