Návod "DZS Elektřina" - page 120

© 2013 Didaktik s.r.o.
118
E 4.6 Zkrat vyvolává nebezpečí požáru
Materiál :
4 modul připojení
3 modul vedení L
2 modul vedení T
1 modul přímé vedení
1 modul vypínač
1 modul s objímkou E14
1 ampérmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
1 žárovka 6V/3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
drát z konstantanu, ø = 0,5 mm
nůž
papír
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Vypínač se zapojí paralelně k žárovce. Obě svorky se
zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu připojení. Kousek drátu z konstantanu (ø = 0,5 mm, délka = 10 cm) se upne
do svorek se zástrčným kolíkem. Na drát jsou nasazeny papírové jezdce.
Napětí je tak nastaveno, aby žárovkou protékal proud o intenzitě I = 0,45 A. Potom se vypínač uzavře.
Výsledek :
Intenzita elektrického proudu vzroste přibližně na 6 A. Papírové jezdce ("izolace") drátu začínají doutnat.
Zkrat znamená, že vznikne přemostění odporu. Tím silně zvýšená intenzita elektrického proudu může vyvolat
doutnavý požár.
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,...215
Powered by FlippingBook