Návod "DZS Elektřina" - page 121

© 2013 Didaktik s.r.o.
119
E 4.7 Tavná pojistka zabraňuje nebezpečí požáru
Materiál :
4 modul připojení
3 modul vedení L
2 modul vedení T
1 modul vedení L přerušené
1 modul vypínač
1 modul s objímkou E14
1 ampérmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
2 krokosvorka
1 žárovka 6V/3W
železný drát, ø = 0,2 mm
drát z konstantanu, ø = 0,5 mm
spojovací vodiče
napájecí zdroj
nůž
papír
Popis :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení analogicky s pokusem E 4.6. Namísto modulu přímého vedení se
použije modul vedení L přerušeného. Jako tavná pojistka se mezi obě krokosvorky, které se zastrčí do modulu vedení
L přerušeného, vsune kousek železného drátu (ø = 0,2 mm).
Nastaví se opět střídavé napětí tak, aby žárovkou protékal proud o intenzitě I = 0,4 A. Uzavřením vypínače je vyvolán
zkrat.
Výsledek :
Intenzita elektrického proudu vzrůstá a železný drát (odporový drát) se protaví. Tím se přeruší elektrický obvod a
obnoví se bezpečný stav.
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...215
Powered by FlippingBook