Návod "DZS Elektřina" - page 122

© 2013 Didaktik s.r.o.
120
E 4.8 Přemostění tavných pojistek je nebezpečné !
Materiál :
4 modul připojení
3 modul vedení L
2 modul vedení T
1 modul vedení přerušené
1 modul vypínač
1 modul s objímkou E14
1 ampérmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
2 krokosvorka se zástrčným kolíkem
1 žárovka 6V/3W
drát z konstantanu, ø = 0,5 mm
železný kolík
spojovací vodiče
napájecí zdroj
nůž
papír
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Drát z konstantanu (ø = 0,5 mm) posazený na papírové jezdce
(jako u pokusu E 4.6) představuje model elektrického přívodu. Pod přijetím přetavené tavné pojistky je toto nahrazeno
železným kolíkem (upnutým do krokosvorek u modulu vedení přerušeného).
Opět se napětí nastaví tak, aby žárovkou protékal proud o intenzitě I=0,4A. Potom se uzavřením vypínače přivodí
zkrat.
Výsledek :
Intenzita elektrického proudu vzroste přibližně na I=6A a papírové jezdce začnou doutnat. Železný kolík nepředstavuje
místo největšího odporu v elektrickém obvodu a nemůže proto nahradit tavnou pojistku. Elektrický přívod se zahřívá
nepřípustně vysoko. To může vést k doutnavému požáru.
1...,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,...215
Powered by FlippingBook