Návod "DZS Elektřina" - page 123

© 2013 Didaktik s.r.o.
121
E 4.9 Žhavicí působení spirály
Materiál :
4 modul připojení
2 modul přímé vedení se zdířkou
2 modul vedení L
4 modul přímé vedení
2 svorka se zástrčným kolíkem
2 krokosvorka
železný drát, ø = 0,2 mm
železný kolík
spojovací vodiče
napájecí zdroj
nůž
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Vhodný kousek železného drátu (ø = 0,2 mm) se napnutý upne
mezi dvě svorky se zástrčným kolíkem. Stejně dlouhý kousek železného drátu se obtočí kolem železného kolíku a
upne se mezi obě krokosvorky.
Potom je napětí pomalu navyšováno a jsou pozorovány oba železné dráty.
Výsledek :
Ačkoli mají oba dráty stejný odpor, rozžhaví se drátové spirály, zatímco napnutý drát ještě není rozžhavený.
Šroubování (u spirály) způsobí, že jednotlivé články spirály se navzájem zahřívají navíc a tím se dříve rozžhaví.
1...,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,...215
Powered by FlippingBook