Návod "DZS Elektřina" - page 124

© 2013 Didaktik s.r.o.
122
E 4.10 Přetížení vede k elektricky založeným požárům – tavná pojistka zabraňuje nebezpečí
Materiál :
4 modul připojení
3 modul vedení L
6 modul vedení T
5 modul přímé vedení
3 modul vypínač
3 modul s objímkou E14
1 ampérmetr
1 voltmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
3 žárovka 12V/25W
železný drát, ø = 0,2 mm
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
spojovací vodiče
napájecí zdroj
nůž
nůžky
papír
Pokus :
První uspořádání pokusu je odpovídající nahoře uvedenému nákresu zapojení. 3 žárovky 12V/25W jsou navzájem
paralelně zapojeny a připojené pomocí vypínače. Jako model elektrického přívodu se upne kousek drátu z
konstantanu (ø = 0,2 mm) mezi obě svorky se zástrčným kolíkem, které jsou nyní zastrčené v modulu připojení. Na
drát z konstantanu jsou posazeny papírové jezdce. Nyní se použije střídavé napětí 12 voltů a žárovky jsou postupně
připojovány.
Výsledek :
U připojení žárovek vzrůstá intenzita elektrického proudu z přibližně 1,2 A na přibližně 3 A (při lehce klesajícím napětí,
kvůli vyššímu zatížení). Papírové jezdce začínají doutnat, drát se lehce rozžhaví. Existuje nebezpečí požáru.
Pokus :
Ve srovnání s předcházejícím pokusem je nahrazen
model elektrického přívodu modelem tavné pojistky.
Jako tavná pojistka se použije místo drátu z
konstantanu kousek železného drátu (ø = 0,2 mm).
Opět se použije střídavé napětí 12 voltů, postupně
jsou připojovány tři žárovky.
Výsledek :
Je-li připojena třetí žárovka, prožhaví se železný
drát; tím se přeruší elektrický obvod a zabrání se
možnému nebezpečí požáru.
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...215
Powered by FlippingBook