Návod "DZS Elektřina" - page 125

© 2013 Didaktik s.r.o.
123
E 4.11 Model měřicího přístroje s topným drátkem
Materiál :
4 modul připojení
1 modul stupnice
1 modul se zářezem a otvorem
2 svorka se zástrčným kolíkem
1 otočná cívka s ukazatelem
1 kladka s ukazovatelem
závaží s drážkou 10 g
drát z konstantanu, ø = 0,5 mm
měděný drát, ø = 0,2 mm
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Konstrukce pokusu je odpovídající nákresu. Kousek drátu z konstantanu o délce cca 40 - 50 cm se upne mezi obě
svorky se zástrčným kolíkem. Kousek měděného drátu o délce cca 30 cm se připevní uprostřed napnutého drátu z
konstantanu, který je veden přes cívku a je napnutý pomocí ovladače závaží a závaží s drážkou.
Ukazatel se nastaví do polohy nulového bodu.
Stejnosměrné napětí, které je použito přes připojovací zdířky, je pomalu zvyšováno až na max. 20 V.
Je pozorován drát z konstantanu a měřicí ukazatel.
Výsledek :
Drát z konstantanu, kterým protéká elektrický proud, se následkem zahřívání protahuje. Čím větší je intenzita
elektrického proudu, tím větší je délka protažení drátu. Délka protažení jako míra intenzity elektrického proudu je
ukazována otočnou cívkou s ukazatelem.
1...,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,...215
Powered by FlippingBook