Návod "DZS Elektřina" - page 126

© 2013 Didaktik s.r.o.
124
E 4.12 Model termostatu
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul vedení T
1 modul vedení L přerušené
1 modul vypínač
1 modul s objímkou E14
1 ampérmetr
2 modul se svorkou
2 držák se zástrčným kolíkem
1 žhavicí spirála
1 bimetalový pás
1 kontaktní kolík
1 žárovka 12V/25W
1 žárovka 24V/25W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Držáky se zástrčným kolíkem se namontují do obou modulů se
svorkou. Bimetalový pás se upne do jednoho držáku se zástrčným kolíkem tak, aby směřoval potisknutou stranou k
žárovce. Vzdálenost mezi bimetalovým pásem a žárovkou by měla činit několik málo milimetrů. Kontaktní kolík se
upevní do druhého držáku tak, aby se dotýkal přímo bimetalového pásu. Na zapojení se použije napětí 12 V.
Výsledek :
Teplem, které vydává žárovka, se zahřívá bimetalový pás a přibližně po jedné minutě se ohýbá směrem od žárovky.
Při tom se otevře kontakt a přeruší se tok proudu. Po nějaké době se bimetal ochladí natolik, že se kontakt opět
uzavře. Žárovka se opět rozsvítí.
Poznámka :
Vzdálenost bimetalu od žárovky, popř. od bodu dotyku kontaktního kolíku určuje citlivost modelu termostatu.
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající druhému nákresu
zapojení. Držáky se zástrčným kolíkem se namontují do
obou modulů se svorkou. Žhavicí spirála se normálně
zastrčí k zástrčným kolíkům do nosného bloku a zastrčí se
do modulu vedení L přerušeného.
Bimetalový pás je fixován v jednom držáku se zástrčným
kolíkem tak, aby byla potisknutá strana ohnuta od žhavicí
spirály. Vzdálenost bimetalového pásu od žárovky by
měla činit několik málo milimetrů. Kontaktní kolík se
upevní do druhého držáku tak, aby se dotýkal přímo
bimetalového pásu. Na zapojení se použije napětí 24 V.
Výsledek :
Teplem, které vydává žhavicí spirála, se zahřívá
bimetalový pás. Tím se pohybuje směrem ke žhavicí
spirále a otevírá kontakt. Žárovka zhasne, ampérmetr už neukazuje tok proudu.
Po nějaké době se bimetalový pás do značné míry ochladí a kontakt se znovu uzavře. Žárovka opět svítí.
Poznámka :
Vzdálenost bimetalu od žhavicí spirály , popř. od bodu dotyku kontaktního kolíku určuje citlivost modelu termostatu.
1...,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,...215
Powered by FlippingBook