Návod "DZS Elektřina" - page 127

© 2013 Didaktik s.r.o.
125
E 4.13 Při zkratu přeruší bimetalový pás elektrický obvod
Materiál :
2 modul připojení
4 modul vedení T
5 modul vedení L
4 modul přímé vedení
1 modul vedení L přerušené
1 modul vypínač
2 modul s objímkou E14
1 ampérmetr
3 modul se svorkou
3 držák se zástrčným kolíkem
1 žhavicí spirála
1 bimetalový pás
1 kontaktní kolík
1 žárovka 12V/25W
1 žárovka 24V/25W
1 pružina plochá ocelová, 300 mm
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Tři držáky se zástrčným kolíkem se namontují do příslušných
modulů se svorkou. Bimetalový pás je v jednom držáku fixován tak, aby byla potisknutá strana ohnutá od žhavicí
spirály. Plochá ocelová pružina a bimetalový pás jsou fixovány tak, aby se plochá ocelová pružina ve výchozí poloze
dotýkala kontaktního kolíku, při pohybu bimetalového pásu směrem ke žhavicí spirále se však kontakt přeruší.
Žárovka 24V/25W má paralelní polohu vzhledem ke žhavicí spirále.
Na zapojení se použije napětí 24 V.
Uzavřením vypínače je zkratována "žárovka spotřebiče" (12V/25W). Žárovka zhasne a intenzita elektrického proudu
silně vzroste.
Výsledek :
Po nějaké době se ohne bimetalový pás směrem ke žhavicí spirále tak silně, že se přeruší kontakt mezi plochou
ocelovou pružinou a kontaktním kolíkem a tím se přeruší i elektrický obvod.
Při nepřípustně vysokém zahřívání nepřípustně vysokým elektrickým proudem vypojí bimetalový pás proud a panuje
bezpečný stav.
Poznámka :
Žárovka 24V/25W musí být bezpodmínečně použita paralelně ke žhavicí spirále, protože v případě zkratu na ni
připadne 24V.
1...,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,...215
Powered by FlippingBook