Návod "DZS Elektřina" - page 128

© 2013 Didaktik s.r.o.
126
5. Termočlánky - elektrochemie
E 5.1 Princip termočlánku
Materiál
4 modul vedení L
1 modul vedení přerušené
2 modul přímé vedení
1 miliampérmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
měděný drát, ø = 0,2 mm
nůž
svíčka
zápalky, zapalovač
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Kousky drátu z konstantanu a měděného drátu o délce deseti
centimetrů se navzájem zkroutí na jednom konci. Oba další konce se pevně upnou do svorek se zástrčným kolíkem.
Zkroucený konec se zahřívá plamenem svíčky.
Výsledek :
Miliampérmetr ukazuje proud o intenzitě 1 mA v závislosti na teplotě zkrouceného konce drátu.
1...,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,...215
Powered by FlippingBook