Návod "DZS Elektřina" - page 129

© 2013 Didaktik s.r.o.
127
E 5.2 Termočlánek
Materiál
4 modul vedení L
2 modul přímé vedení
1 modul se 3 přístrojovými zdířkami
1 miliampérmetr
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
měděný drát, ø = 0,2 mm
nůž
svíčka
zápalky, zapalovač
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Každé dva kousky drátu z konstantanu a měděného drátu o
délce deseti centimetrů se navzájem zkroutí na jednom konci. Oba měděné dráty se upnou do prostřední přístrojové
zdířky. Oba dráty z konstantanu se upnou do vnějších přístrojových zdířek.
Nejdříve se zahřívá jeden zkroucený konec drátu a je sledována vznikající intenzita elektrického proudu jakož i
znaménko proudu. Potom se zahřívá druhý zkroucený konec drátu a opět je měřena intenzita elektrického proudu.
Výsledek :
Miliampérmetr ukazuje proud, jehož intenzita závisí na teplotě zkrouceného konce drátu. Znaménko proudu je závislé
na tom, který z obou konců drátu je zahříván.
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...215
Powered by FlippingBook