Návod "DZS Elektřina" - page 132

© 2013 Didaktik s.r.o.
130
E 5.5 Napětí z roztoku salmiaku a roztoku kuchyňské soli
Materiál :
4 modul vedení L
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 voltmetr
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
1 zinková elektroda
1 měděná elektroda
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
osciloskop
roztok salmiaku
roztok kuchyňské soli
Pokus :
Zapojení je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení přerušeného.
Nejdříve se nádobka na elektrolýzu důkladně vypláchne destilovanou vodou a postaví se na modul se stolíkem.
Držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a nejdříve se upnou měděné elektrody.
Osciloskop se nastaví jako u pokusu E 5.4. Pouze vypínač "Volts/Div" se nastaví do polohy 0,5. Voltmetr a osciloskop
se zapojí paralelně ke zdroji napětí a měří obě potenciální diference mezi oběmi elektrodami.
Nejdříve se použije jako elektrolyt roztok salmiaku (NH4Cl). Za sebou se vyzkoušejí kombinace elektrod Cu-Cu, Zn-Zn
a Cu-Zn.
Výsledek :
Pouze u kombinace Cu-Zn je výsledkem potenciální diference, a sice 0,7 voltů.
Pokus :
Nyní se použije jako elektrolyt roztok kuchyňské soli, předcházející pokus je opakován.
Výsledek :
Pouze mezi měděnou a zinkovou elektrodou je dosažena potenciální diference; činí 0,9 voltů.
1...,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,...215
Powered by FlippingBook